DRUGA OBVESTILA

SKUPŠČINA – SKLIC

Razširitev dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo delničarjem o zahtevi s čistopisom dnevnega reda
Zahteva delničarja

Ljubljana, 23.06.2020

2020 sklic – objava
2020 sklic – obrazložitve
2020 sklic – obrazec za pooblastilo
2020 sklic – spremembe statuta
2020 sklic – informacije za delničarje
2020 sklic – obrazec prijava udeležbe
2020 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2019
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2019

Ljubljana, 15.06.2020

2019 sklic – objava
2019 sklic – obrazložitve
2019 sklic – obrazec za pooblastilo
2019 sklic – spremembe statuta
2019 sklic – informacije za delničarje
2019 sklic – obrazec prijava udeležbe
2019 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2018
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2018

2018 sklic – objava
2018 sklic – obrazložitve
2018 sklic – obrazec za pooblastilo
2018 sklic – spremembe statuta
2018 sklic – informacije za delničarje
2018 sklic – obrazec prijava udeležbe
2018 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2017
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2017

2017 sklic – objava
2017 sklic – obrazložitve
2017 sklic – obrazec za pooblastilo
2017 sklic – spremembe statuta
2017 sklic – informacije za delničarje
2017 sklic – obrazec prijava udeležbe
2017 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2016
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2016

2016 sklic – objava
2016 sklic – obrazložitve
2016 sklic – obrazec za pooblastilo
2016 sklic – spremembe statuta
2016 sklic – informacije za delničarje
2016 sklic – obrazec prijava udeležbe
2016 sklic – poročilo nadzornega sveta

2015 sklic – objava
2015 sklic – obrazložitve
2015 sklic – obrazec za pooblastilo
2015 sklic – spremembe statuta
2015 sklic – informacije za delničarje

2014 sklic – objava
2014 sklic – obrazložitve
2014 sklic – obrazec za pooblastilo
2014 sklic – spremembe statuta
2014 sklic – informacije za delničarje

2013 sklic – objava
2013 sklic – obrazložitve
2013 sklic – obrazec za pooblastilo
2013 sklic – spremembe statuta
2013 sklic – informacije za delničarje

2012 sklic – obrazložitve
2012 sklic – obrazec za pooblastilo
2012 sklic – spremembe statuta
2012 sklic – informacije za delničarje

2011 sklic – objava
2011 sklic – obrazložitve
2011 sklic – obrazec za pooblastilo
2011 sklic – spremembe statuta
2011 sklic – informacije za delničarje

2010 sklic – objava
2010 sklic – obrazložitve
2010 sklic – obrazec za pooblastilo
2010 sklic – spremembe statuta
2010 sklic – informacije za delničarje

2009 sklic – objava
2009 sklic – sklepi, utemeljitve
2009 sklic – obrazec za pooblastilo

2008 sklic – objava
2008 sklic – sklepi, utemeljitve

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila