DRUGA OBVESTILA

SPREMEMBE DELEŽEV

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19, ZTFI-1), družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 4. 2021 je v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

  1. skupno število vseh izdanih delnic 9.863.878,
  2. skupno število lastnih delnic 0 oziroma 0 % izdanih delnic in
  3. skupno število delnic z glasovalno pravico 9.863.878;

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 30. 4. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 30.04.2021

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19, ZTFI-1), družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 11. 2020 je v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

  1. skupno število vseh izdanih delnic 7.909.878,
  2. skupno število lastnih delnic 0 oziroma 0 % izdanih delnic in
  3. skupno število delnic z glasovalno pravico 7.909.878;

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 30. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 30.11.2020

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, ZTFI-1, Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ter Pravil Ljubljanske borze družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 13. 11. 2020 prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev delničarja KALANTIA LIMITED.

Obvestilo o spremembi deležev je priloga tega obvestila:

Obvestilo o spremembi deležev – Kalantia Limited

To obvestilo skupaj s pripetim obrazcem za obveščanje o spremembi pomembnih deležev bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 13. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 13.11.2020

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 0 oziroma 0 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.909.878

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 3.1.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 3.1.2019

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 07. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 46.452 oziroma 1,19 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.863.426

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 31.07.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 27.07.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 02. 07. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 40.521 oziroma 1,04 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.869.357

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 02.07.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 02.07.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 05. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 36.028 oziroma 0,92 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.873.850.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 31.05.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 31.05.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 04. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 29.473 oziroma 0,75 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.880.405.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 03.05.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 03.05.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 03. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 15.912 oziroma 0,41 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.893.966.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 30.03.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 30.03.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 28. 02. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 5.475 oziroma 0,14 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.904.403.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 28.02.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 28.02.2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 1. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 2.733 oziroma 0,07 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.907.145.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 2.2.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 2.2.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne, 09.06.2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (09.06.2017)

Ljubljana, 09.06.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe d.d. obvešča javnost, da je dne 09.06.2017 od družbe Kalantia Limited, Limassol, Ciper, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Delničar Kalantia Limited, Limassol, Ciper ima sedaj skupno 2.674.581 delnic, kar predstavlja 68,41 % glasovalnih pravic družbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 09.06.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe d.d. obvešča javnost, da je dne 27.1.2017 od družbe Kalantia Limited, Limassol, Ciper, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Delničar Kalantia Limited, Limassol, Ciper ima sedaj skupno 1.956.058 delnic, kar predstavlja 50,029 % glasovalnih pravic družbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 27.01.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,
KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne, 16.1.2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (19.01.2017)

Ljubljana, 19.01.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne, 23.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Ljubljana, 28.12.2016

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o pomembnih deležih

V skladu s 573. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obveščamo, da imajo pomembne deleže v podjetju KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, na dan 01.10.2007 naslednji delničarji:

– Spira pet d.o.o.: 445.695 delnic, kar znaša 11,4 % delež v kapitalu,
– Aluber Sa: 284.207 delnic, kar znaša 7,3 % delež v kapitalu,
– Ampelus Holding: 263.204 kar znaša 6,7 % delež v kapitalu,
– Janar d.o.o.: 195.730 kar znaša 5,0 % delež v kapitalu.

Člani organa vodenja in člani nadzora družbe razpolagajo na dan 01.10.2007 z delnicami družbe v višini:

– Blaž Vodopivec: 202 delnice, kar znaša 0,0 % delež v kapitalu,
– Marija Šifrer: 7.601 delnic, kar znaša 0,2 % delež v kapitalu.

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila