DRUGA OBVESTILA

SPREMEMBE DELEŽEV

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 0 oziroma 0 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.909.878

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 3.1.2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 3.1.2019

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 07. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 46.452 oziroma 1,19 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.863.426

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 31.07.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 27.07.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 02. 07. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 40.521 oziroma 1,04 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.869.357

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 02.07.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 02.07.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 05. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 36.028 oziroma 0,92 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.873.850.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 31.05.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 31.05.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 04. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 29.473 oziroma 0,75 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.880.405.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 03.05.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 03.05.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 30. 03. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 15.912 oziroma 0,41 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.893.966.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 30.03.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 30.03.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 28. 02. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 5.475 oziroma 0,14 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.904.403.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 28.02.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 28.02.2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 126. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

Na dan 31. 1. 2018 je bilo v registru imetnikov delnic KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

a. skupno število vseh izdanih delnic 3.909.878,
b. skupno število lastnih delnic 2.733 oziroma 0,07 % izdanih delnic in
c. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.907.145.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 2.2.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 2.2.2018

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne, 09.06.2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (09.06.2017)

Ljubljana, 09.06.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe d.d. obvešča javnost, da je dne 09.06.2017 od družbe Kalantia Limited, Limassol, Ciper, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Delničar Kalantia Limited, Limassol, Ciper ima sedaj skupno 2.674.581 delnic, kar predstavlja 68,41 % glasovalnih pravic družbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 09.06.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe d.d. obvešča javnost, da je dne 27.1.2017 od družbe Kalantia Limited, Limassol, Ciper, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Delničar Kalantia Limited, Limassol, Ciper ima sedaj skupno 1.956.058 delnic, kar predstavlja 50,029 % glasovalnih pravic družbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 27.01.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,
KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne, 16.1.2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (19.01.2017)

Ljubljana, 19.01.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne, 23.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Ljubljana, 28.12.2016

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o pomembnih deležih

V skladu s 573. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obveščamo, da imajo pomembne deleže v podjetju KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, na dan 01.10.2007 naslednji delničarji:

– Spira pet d.o.o.: 445.695 delnic, kar znaša 11,4 % delež v kapitalu,
– Aluber Sa: 284.207 delnic, kar znaša 7,3 % delež v kapitalu,
– Ampelus Holding: 263.204 kar znaša 6,7 % delež v kapitalu,
– Janar d.o.o.: 195.730 kar znaša 5,0 % delež v kapitalu.

Člani organa vodenja in člani nadzora družbe razpolagajo na dan 01.10.2007 z delnicami družbe v višini:

– Blaž Vodopivec: 202 delnice, kar znaša 0,0 % delež v kapitalu,
– Marija Šifrer: 7.601 delnic, kar znaša 0,2 % delež v kapitalu.

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila