DRUGA OBVESTILA

SPREMEMBE DELEŽEV

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne, 09.06.2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (09.06.2017)

Ljubljana, 09.06.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe d.d. obvešča javnost, da je dne 09.06.2017 od družbe Kalantia Limited, Limassol, Ciper, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Delničar Kalantia Limited, Limassol, Ciper ima sedaj skupno 2.674.581 delnic, kar predstavlja 68,41 % glasovalnih pravic družbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 09.06.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe d.d. obvešča javnost, da je dne 27.1.2017 od družbe Kalantia Limited, Limassol, Ciper, prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža. Delničar Kalantia Limited, Limassol, Ciper ima sedaj skupno 1.956.058 delnic, kar predstavlja 50,029 % glasovalnih pravic družbe.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 27.01.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana,
KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne, 16.1.2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža (19.01.2017)

Ljubljana, 19.01.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), in pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, KS Naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne, 23.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Ljubljana, 28.12.2016

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o pomembnih deležih

V skladu s 573. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), obveščamo, da imajo pomembne deleže v podjetju KS NALOŽBE, finančne naložbe d.d., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, na dan 01.10.2007 naslednji delničarji:

– Spira pet d.o.o.: 445.695 delnic, kar znaša 11,4 % delež v kapitalu,
– Aluber Sa: 284.207 delnic, kar znaša 7,3 % delež v kapitalu,
– Ampelus Holding: 263.204 kar znaša 6,7 % delež v kapitalu,
– Janar d.o.o.: 195.730 kar znaša 5,0 % delež v kapitalu.

Člani organa vodenja in člani nadzora družbe razpolagajo na dan 01.10.2007 z delnicami družbe v višini:

– Blaž Vodopivec: 202 delnice, kar znaša 0,0 % delež v kapitalu,
– Marija Šifrer: 7.601 delnic, kar znaša 0,2 % delež v kapitalu.

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila