DRUGA OBVESTILA

LETNA POROČILA

Revidirano letno konsolidirano poročilo družbe KS Naložbe za leto 2023 – xHTML
Revidirano letno poročilo družbe KS Naložbe za leto 2023 – xHTML

Revidirano letno konsolidirano poročilo družbe KS Naložbe za leto 2022 – xHTML
Revidirano letno poročilo družbe KS Naložbe za leto 2022 – xHTML

Popravek konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 ter sporočilo o potrditvi konsolidiranega letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe – xHTML

Popravek letnega poročila za poslovno leto 2021 ter sporočilo o potrditvi letnega poročila s strani nadzornega sveta družbe – xHTML

Popravljeno revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2021
Popravljeno revidirano letno poročilo za leto 2021

Revidirano konsolidirano letno poročilo 2021 – ESEF XBRL
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2021 – xHTML
Revidirano letno poročilo 2021 – xHTML

Revidirano letno poročilo 2020 – xHTML
Revidirano letno poročilo 2020

ESEF iXBRL VIEWER POVEZAVA
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2020 – ESEF XBRL
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2020

Revidirano letno poročilo 2019
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2019

Revidirano letno poročilo 2018
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2018

Revidirano letno poročilo 2017
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2017

Revidirano letno poročilo 2016
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2016

Revidirano letno poročilo 2015 dopolnitev
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2015 dopolnitev

Revidirano letno poročilo 2015
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2015

Revidirano letno poročilo 2014
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2014

Revidirano letno poročilo 2013
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2013

Revidirano letno poročilo 2012
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2012

Revidirano letno poročilo 2011
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2011

Revidirano letno poročilo 2010
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010

Revidirano letno poročilo 2009
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2009

Revidirano letno poročilo 2008
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2008

Revidirano letno poročilo 2007
Revidirano konsolidirano letno poročilo 2007

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila