DRUGA OBVESTILA

PREVZEMNA PONUDBA

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih ciljna družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja, da je dne 21. 8. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št.: 40201-12/2017-21 z dne 18. 8. 2017, s katero ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnika Kalantia Limited, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za 3.909.878 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR zmanjšano za 2.694.780 delnic oznake KSFR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.215.098 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR ciljne družbe KS Naložbe, d. d., Dunajska cesta 9, Ljubljana, ki je trajala od 13. 7. do 16. 8. 2017, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev v obrazložitvi odločbe navaja, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je v času od 13. 7. do 16. 8. 2017 do 12. ure prevzemno ponudbo sprejelo 317 akceptantov, ki so skupaj imetniki 64.899 delnic ciljne družbe z oznako KSFR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 1,66 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 22.08.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Ciljna družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. obvešča, da je bilo dne, 18.08.2017 v časopisu Dnevnik
objavljeno Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana.

Uprava ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v prilogi objavlja Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe (18.08.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 18.08.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v prilogi objavlja Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemen ponudbe.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe (17.07.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 17.07.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe KS Naložbe d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. je s strani ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana dne 11.07.2017 prejela prevzemno ponudbo in prospekt prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, za odkup delnic ciljne družbe-izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

Prevzemna ponudba in prospekt je v priponki tega obvestila.

Prevzemna ponudba in prospekt (11.07.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 11.07.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o prevzemni nameri

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d je s strani ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana dne 13.06.2017 prejela obvestilo o prevzemni nameri prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, za odkup vseh delnic z glasovalno pravico izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727000, katerih imetnik ni prevzemnik.
Obvestilo o prevzemni nameri je po pooblastilu in za račun družbe KALANTIA LIMITED podpisala družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Zadevno pooblastilo je v priponki tega Obvestila.

Obvestilo o prevzemni nameri (13.06.2017)
Pooblastilo (13.06.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 13.06.2017

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila